Contact Us

  • 021-6888 6117

  • sales@zhongzhou.net

  • BEA Finance Tower,Lujiazui,Shanghai

  • HR:zz_hr@zhongzhou.net